Oddílová pravidla

Povinné vybavení

Na oddílové schůzky:
šátek, uzlovačka, oddílový zápisník, trhací blok na psaní A5, propiska, Fosily

Na výpravy a vícedenní akce:
šátek, uzlovačka, oddílový zápisník, trhací blok na psaní A5, propiska, Fosily, hadrové koule, svítilna

Neúplné vybavení je stíháno pokutou ve stabilní oddílově měně (Fosily).


Pravidla oddílu TOM Trilobit 2112

 1. Každý člen se chová slušně a respektuje své kamarády v oddíle. Během oddílových akcí nemluví sprostě a zapojuje se do činnosti oddílu podle instrukcí vedoucích.
 2. Trilobit reprezentuje oddíl nejen na akcích, ale snaží se jej propagovat
  i mimo ně například ve škole a u přátel.
 3. Každý člen se snaží pomáhat ostatním členům, nepodvádí při hrách
  a při výkladu pravidel hry a bezpečnostních pokynech je pozorný.
 4. Člen oddílu se účastní oddílových akcí alespoň z 75% z celého roku (počítáno na dny strávené s oddílem, nikoli za celou akci).
 5. Hlavní akcí roku je letní akce (10-13 dní o letních prázdninách), na které je účast více než povinná a její termín je vyhlašován vždy v lednu.
 6. Členové společně s rodiči komunikují s vedoucími oddílu a sledují oddílové dění.
  Oficiálními zdroji všech informací je oddílový web www.tomtrilobit.cz, aplikace Levitio, Facebook skupina TOM Trilobit Beroun a Whatsapp skupiny Trilobit diskuze a Trilobit INFO. Web obsahuje dlouhodobější informace o fungování oddílu. Podrobné informace o akcích poskytuje Levitio skrze e-maily, Facebook a Whatsapp skupiny.
 7. Oddílový člen dobře zná termíny akcí a datumy má zapsané do svého diáře,
  zápisníku nebo rodinného kalendáře. Termíny akcí naleznete vždy v aplikaci Levitio.
 8. Ignorování termínu konání akce a nepotvrzení účasti nebo neúčasti člena spěje k vyloučení člena z oddílu.
 9. Z akce je možné se omluvit pouze skrze aplikaci Levitio. Pokud nastane situace, kdy to není již možné nebo nastanou technické potíže, člen nebo rodič pošle sms vedoucím s omluvou.
 10. Omluvit se z vícedenní akce je možné pouze do termínu stanoveného v aplikaci Levitio.
  Nebo ještě dříve, pokud je k tomu člen vyzván vedoucími (abychom věděli kolik členů jede a zaplatili zálohu na ubytování a dopravu).
 11. Pokud se člen neomluví z akce podle pravidel oddílu (tj. v termínu stanoveném v aplikaci Levitio),
  akci musí uhradit v plném rozsahu. Pokud je pozdní omluva z důvodu nemoci, vedoucí stanoví částku nepřesahující polovinu celkové ceny akce.
 12. Záloha na akci: Omluvením se z akce po stanoveném termínu zaplacení zálohy na akci záloha propadá
  a nevrací se. Pokud zálohu navíc ani nezaplatil, bude záloha na akci následně vyžadována.
 13. Každý trilobit se na akci připravuje pečlivě a má všechnu potřebnou výbavu,
  kterou nalezne v předodjezdových informacích v aplikaci Levitio.
 14. Při přestupech do vlaku, autobusu a jiných dopravních prostředků
  je trilobit pozorný, dodržuje bezpečností opatření dané místem, drží se skupiny a poslouchá pokyny vedoucích.
 15. Každé zranění nebo nevolnost hlásí člen ihned a v první řadě vedoucím. Pokud je situace vážná, člen oddílu se řídí zásadami poskytnutí první pomoci raněnému (záchranná služby, IZS).
 16. Trilobit se práce a pomoci ostatním nebojí a vždy ochotně zatopí v krbu,
  přinese dřevo nebo uklidí společné zázemí.
 17. Vedení oddílu může rozhodnout o vyloučení člena. K vyloučení může dojít neprodleně.
 18. Každý člen chrání oddílové vybavení a majetek před poškozením a ztrátou.
  Pokud ztratí nebo poškodí oddílové vybavení, měl by ho nahradit nebo kompenzovat finančně.

Pravidla jsou aktualizována v srpnu 2022