Kdo jsme? Co děláme?

Jsme turistický oddíl mládeže. Turistiku ale nechápeme pouze jako chození na výlety. Turistika je pro nás životní styl. Skrze turistiku poznáváme své okolí,
učíme se chápat přírodu, kulturu a její souvislosti a hlavně tvoříme skvělou partu kamarádů. Oddíl je často celoživotní vášní s kamarády tak nějak „napořád“.

Na pravidelných čtvrtečních schůzkách se učíme různým dovednostem, které pak na výletech zkoušíme v praxi. Pracujeme s mapou, umíme číst vrstevnice i určit azimut, zvládáme první pomoc , známe své okolí a zemi, ve které žijeme a v létě cestujeme i do zahraničí. Letní akce jsou většinou týdenní a bývá to vyvrcholení naší celoroční činnosti. Tyto akce ale nebývají na jednom místě jak bývá zvykem u letních táborů, rádi poznáváme nová místa a při těchto akcích jich zvládáme nejvíc. Každý večer spíme někde jinde. Prošli jsme takhle Slovenský ráj, Krkonoše, Podyjí, Pálavu, Vysoké a Nízké Tatry, Julské Alpy. Tyto letní akce ale nejsou pouze o chození po horách, vždycky kombinujeme více aktivit, někdy se popovezeme lanovkou, jindy se koupeme v Aqua Moravii nebo Tatralandii a také jsme prozkoumali celé Znojmo i s jeho podzemím. Během školního roku si užíváme jednodenní výpravy, filmovou noc a víkendové akce. V zimě poznáváme velká města jako Ostravu, Brno či Bratislavu. Na jaře a na podzim využíváme asociačních chalup, kterých máme k dispozici 16 po celé republice. Asociace TOM ČR, jejíž jsme hrdými členy, pro nás zajišťuje potřebné zázemí.

Turistika, kamarádi
Trávíme čas v přírodě, pořádáme výlety do okolí a jezdíme i do hor, které přecházíme. Na schůzkách hrajeme spoustu her.

Dovednosti
Učíme se porozumět mapě i GPS a orientovat se v terénu. Poznat stromy a zvířata nám nedělá žádný problém.

Táboření, dobrodružství
Rozděláme oheň na tři zápalky. Přespíme na louce v údolí mimo města
a pozorujeme noční oblohu, ale neunikne nám ani výstava nebo kulturní památky.

Jsme tomíci!
ne skauti, ne pionýři, ne junáci

Členy Asociace TOM jsou tomíci.
Těch je více než 9 000 a scházejí se na oddílových schůzkách, podnikají řadu tuzemských i zahraničních výprav, v létě pořádají tábory, lezou po horách, sjíždějí řeky, organizují akce pro veřejnost.

Asociace TOM se hlásí k myšlence občanské společnosti a podporuje vlastenectví, aktivní občanství, úctu
k demokratickým tradicím našeho státu. Hlásí se
k Úmluvě o právech dítěte a k Listině práv a svobod.

Asociace spolupracuje s partnerskými spolky, zejména s organizacemi dětí a mládeže v České republice a v zahraničí. Asociace TOM je organizací uznanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast práce s dětmi a mládeží.